Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

milka
7689 cabe 420
Reposted from4777727772 4777727772

February 21 2017

milka
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viajeannes jeannes

June 29 2015

milka
8966 5868 420
Reposted bydeepbluexheckpietzwierzebeznogijeanneesnuffouttooskaanarcosisvpassionate
milka

June 16 2015

milka
milka

June 03 2015

3242 2263 420
Reposted fromtaborri taborri vianieinteresujsiee nieinteresujsiee

May 27 2015

milka
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaveronca veronca

May 26 2015

milka
4750 44d1 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaveronca veronca
milka
4562 12c4 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablackandgold blackandgold
milka
milka
4504 4df9 420
Reposted bycassandra2707nieinteresujsieeglupiasukahunsert

May 20 2015

milka
6411 50e3 420

fhlorai:

indie/boho

May 14 2015

milka
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viakrecia krecia

May 13 2015

Matthieu Venot – Photographer – Brest, France
Reposted fromcuty cuty viaangeliquee angeliquee
3138 52e8 420
Reposted fromtwice twice vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
milka
5198 950b 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 22 2015

milka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl